Hanna Scheepens, Almère

Marijke Blok,    Deventer

Judith van Leeuwen,    Den Hout

Emilie Wouters, Teteringen

Lia van der Linden,    Groningen

Manon Dekkers, Oosterhout

Gé Floris, Breda

Paul Laarhoven, Breda

Gestalt-Art therapeuten

Iedereen is van belang en draagt bij aan het mede bepalen van het geheel: Samen bouwen en creëren. Wanneer je deel uitmaakt van de SBGA zet je binnen de SBGA jouw stempel.
Deel uitmaken van de SBGA betekent coöperatief ondernemen door jouw kracht en kwaliteiten te bundelen met die van anderen.

Coöperatief ondernemen betekent verantwoordelijkheid hebben en nemen voor jouw kracht en kwaliteiten. Maar ook om in contact en in verbinding te blijven met elkaar. Ook dat is coöperatief ondernemen. Dat brengt leven en stroming.
Als Gestalt-Art therapeuten richten wij ons op hetgeen waar ons werk werkelijk over gaat: contact, persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Dat brengt authenticiteit, zelfstandigheid en solidariteit.

Hoe werkt het vergoedingenstelsel?

Je kunt als therapeut aan de hand van de rekenmodule zelf zien welke eigen bijdrage de cliënt bij jou betaalt, aan de hand van jouw basistarief.
De rekenmodule berekent aan de hand van het (gezamenlijke) netto-inkomen van de cliënt de hoogte van het vergoedingspercentage. Dit percentage breng je in mindering op jouw basistarief. De resterende eigen bijdrage betaalt de cliënt rechtstreeks aan jou als therapeut.


Voorwaarden

Voor deelname aan de SBGA gelden de volgende voorwaarden:

  • je bent gediplomeerd Gestalt-Art therapeut;
  • je levert een bijdrage aan het coöperatief ondernemen.
    Dat houdt in dat je verantwoordelijk bent voor een taak binnen de SBGA (uiteraard rekeninghoudend met jouw expertise en wens);
  • je neemt zitting in één van de werkgroepen;
  • je onderschrijft de uitgangspunten van de SBGA;
  • je doet een jaarlijkse donatie aan de SBGA. Deze gelden worden gebruikt om de lopende kosten van de stichting te dekken en projecten op te zetten. Deze donatie bedraagt € 95,–

Kun jij je hierin vinden en denk je te voldoen aan de gestelde voorwaarden, schrijf je dan in.
Wanneer je meer informatie wilt, neem dan contact op met de SBGA.

 

Kwaliteitsborging

Naast de criteria hierboven:

– een voortschrijdende scholing van 60 uur in drie jaar. In de praktijk komt dit neer op 20 uur per jaar.
– supervisie en/ of intervisie volgen, aantoonbaar naar eigen verantwoordelijkheid en behoefte. Eventueel aantonen gaat middels deelnamecertificaten e.d.
– beschikken over een beroeps/ bedrijfsaansprakelijkheid (bij voorkeur Balens) of soortgelijke dekking. (overeenkomstig SCAG);
– kennis van DSM-V/ psychopathologie. Hiervoor wordt tweejaarlijks een module aangeboden door een bevoegde docent GGZ tevens gestalttherapeut. Of met goed gevolg hebben afgelegd van PsBK  1-jarig, geaccrediteerd door PLATO.

Joëlle van Keppel, Breda

Herman van Wietmarschen, Driebergen

Hester Poelman, Amersfoort

Sarah-Alice Miles, Den Dolder

Irene van der Wolf, Breda

Clara Timmerman, Driebergen

Heelcontact, Gestalttherapie & Familie Opstellingen

Maris van Venrooij, Driebergen

Barbara Pompe, Hilversum