Wat is de SBGA

Gestalt-Art therapie toegankelijk voor iedereen.
Onder de naam van Stichting Bevordering Gestalt Art willen wij als Gestalt-Art therapeuten door coöperatief ondernemen de Gestalt-Art therapie onder de aandacht brengen en toegankelijk maken voor iedereen. Daarom creëren we als therapeuten een basis van waaruit aan onze cliënten financiële ondersteuning gegeven kan worden. Hiermee borgen we de eigenheid van ons vak en kunnen we zelfstandig en vrij blijven handelen in de wereld van zorg en gezondheid.
Dit doen we door op basis van vertrouwen, openheid en liefde samen te werken.

Wat biedt de SBGA

VOOR CLIENTEN:

We bieden een vergoeding aan particuliere cliënten die Gestalt-Art therapie volgen.
Daarbij hanteren we het uitgangspunt dat mensen die meer verdienen meer betalen en zij die minder verdienen minder betalen voor Gestalt-Art therapie. Een solidair systeem dus.

  • Alle vormen van Gestalt-Art therapie worden vergoed; naast individuele therapie ook relatie- en groepstherapie.
  • Het aantal consulten is onbeperkt. Je kunt als cliënt zowel individuele-, relatie- en/of groepstherapie doen.
  • Je betaalt als cliënt per consult een eigen bijdrage en een jaarlijkse bijdrage.
  • Meer informatie over de hoogte van jouw vergoeding vind je op de pagina cliënten

VOOR THERAPEUTEN:

KLIK HIER