Cliënten

De SBGA biedt je een bedding waarbij kwaliteit en vertrouwen voorop staan.
We creëren een samenwerking en stroom waar jij er toe doet en van betekenis bent.
Zo kunnen we jou als cliënt zo goed mogelijk helpen.
Ervaringen van cliënten

Hoe werkt het vergoedingenstelsel

We bieden jou de mogelijkheid om een vergoeding aan te vragen en Gestalt-Art therapie te volgen*. Het aantal te vergoeden consulten is onbeperkt. Je kunt als cliënt zowel persoonlijke sessies doen als deelnemen aan groepen. Ook relatietherapie valt onder de regeling.
(* Mensen met een eigen bedrijf betalen altijd het basistarief van de betreffende therapeut met mogelijkheid de facturatie op het bedrijf te laten plaatsvinden. De factuur is dan aftrekbaar voor de belasting.)

Je kunt aan de hand van de rekenmodule zien op hoeveel vergoeding jij recht hebt.

Volletijds studenten komen in aanmerking voor een vergoeding van een vast percentage 70%.

Overig wordt de vergoedig vastgesteld op basis van jouw (gezamenlijke) netto-inkomen (structurele inkomsten uit andere bronnen tellen ook mee. Bijvoorbeeld huurinkomsten, uitkering, alimentatie enz.).

De rekenmodule berekent aan de hand van dit inkomen de hoogte van het vergoedingspercentage.

Je schrijft je in bij de SBGA wanneer blijkt dat je voor deze vergoeding in aanmerking komt (NB: je kunt geen rechten ontlenen aan de berekening).

De resterende eigen bijdrage betaal je rechtstreeks aan jouw therapeut (iedere therapeut hanteert een eigen basistarief, zie hiervoor de website van jouw therapeut). Je kunt daarvoor geen beroep doen op een zorgverzekeraar.

Voorwaarden

Voor aanmelding bij de SBGA:

  • Je kijkt op deze pagina onder het kopje “Hoe werkt het vergoedingenstelsel” en vult de rekenmodule in.
  • Kom je in aanmerking voor vergoeding, vul dan online het aanvraagformulier in en stuur het op.
  • Er volgt een bevestiging en je betaalt € 15,- .
  • De SBGA stuurt jouw therapeut een bevestiging van je inschrijving en de hoogte van de vergoeding.
    Vanaf dat moment krijg je van jouw therapeut een factuur waar de vergoeding al af is. De SBGA geeft dus geen geld aan jou; de vergoeding is al verrekend op je factuur. (Zie voorbeelden)
  • Je factuur kan niet ingediend worden bij zorgverzekeraars.
  • Zolang je gebruik wilt maken van de vergoeding wordt er jaarlijks een bijdrage gevraagd van € 15,-.

Je bent van harte welkom!
De SBGA.