Gestalt-Art Festival 2020

Belangrijk bericht over het Gestalt Art Festival

We hebben helaas de beslissing moeten nemen om het Gestalt Art Festival van 13 en 14 juni 2020 af te blazen.
De ingrijpende maatregelen die de overheid moet nemen om het corona-virus in te dammen, en die ons allen raken, 
betekenen dat het voor ons niet mogelijk is het festival voor te bereiden en gestalte te geven zoals wij dat voor ogen zien. 
 
In het licht van de uitdaging waar onze samenleving voor staat in deze periode, en de strijd die mensen persoonlijk leveren, 
thuis of in het ziekenhuis, is het afblazen van het Gestalt Art Festival een klein offer wat we hebben te maken. 
 
We hopen ons mooie festival in het voorjaar van 2021 alsnog te organiseren! 
Uiteraard houden we je op de hoogte van onze plannen, via deze website, email en social media.
 
We wensen je alle goeds de komende periode. Zorg goed voor jezelf en de mensen die je lief hebt.

 

De organisatie van het Gestalt Art Festival.

Voor vragen: gestaltartfestival@gmail.com